Skip to content

voor verwijzers  

kwalificaties

 
 • De agb-code is: 98101641
 • Utime is vanaf 1 januari 2024 geen gecontracteerde dienstverlener meer van de H6gemeenten en kan daarom in Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten (en Zoetermeer) geen indicaties meer ontvangen voor WMO-Zorg in Natura leveren. (Helaas, ondanks alle inspanningen terzake…). Wel wordt nog een jaar vanuit de overgangsregeling doorgeleverd. 
 • Utime kan ingeschakeld worden op basis van een persoonsgebonden budget, pgb, voor WMO, WLZ en/of Jw.: informeer of er ruimte is voor nieuwe cliënten….
 • Manita Overweg is SKJ-geregistreerd onder nummer 140008836.
 • Manita is KIWA gecertificeerd. Ze bezit het Keurmerk ZZP’er Zorg van KIWA (hoogste niveau ) 7 met als registratienummer 15196. Voor inzage van het overzicht van al haar accreditaties, opleiding, clienttevredenheid ed wordt verwezen naar de site van KIWA (en/of verderop op deze site).
 • Manita is als master-register-Professional Organizer lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO), waarvan ze overigens eerder voorzitter en vertrouwenspersoon was. Manita onderschrijft de beroepscode van de NBPO en valt onder haar klachtenreglement. Met vaste NBPO-senior-collegae uit de omgeving van Utrecht belegt ze al jaren trouw, regelmatig en met veel plezier (en rendement) intervisiebijeenkomsten. Daarnaast neemt ze deel aan het (Klimkoord-)intervisie-groepje ‘op Dreef’. Met ‘zorg’-‘collegae’ in en om Zoetermeer sparren, delen en versterken voor de kwaliteits- en deskundigheidsbevordering; ter lering ende vermaeck.
 • Manita Overweg is als zzp’er tevens aangesloten bij Stichting Klimkoord. Ze maakt graag gebruik van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Klimkoord-academy.
 • En vanzelfsprekend is Utime ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27187141, overigens onafgebroken vanaf het oprichtingsjaar 2000.

tarieven

met ingang van 1 januari 2024 zijn de tarieven als volgt:

begeleiding en organizing (en/of coaching) vanuit de WMO, de WLZ en/of de Jw

pgb

Als ik werk op basis van een persoonsgebonden budget, dan wil ik in principe rekening houden met de (maximale) tarieven van de gemeente waar je woont. Helaas vergt deze afstemming aan de voorkant over het algemeen de nodige inspanningen (en een lange adem…). Soms zijn de gemeentelijke tarieven lastig te achterhalen (en zijn we aangewezen op informatie van de consulenten). Soms zijn ze veel te laag.  Ik hecht er wel aan mijn uurtarief van 70 euro voor specialistische begeleiding te bewaken. Dit is overigens vrijgesteld van BTW.

Wat jouw kosten betreft: Vaak moet je een eigen bijdrage betalen. Het CAK stuurt je daar dan elke maand een factuur van. De eigen bijdrage voor WMO-begeleiding bedraagt in 2024 20,60 euro per maand. De eigen bijdrage voor WMObegeleiding hoef je niet te betalen als je getrouwd bent en nog geen AOW ontvangt en in een aantal andere uitzonderingsgevallen. 

particulier

Als ik privé word ingeschakeld, dan bedraagt mijn uurtarief 70 euro (inclusief BTW indien van toepassing). Buiten Zoetermeer reken ik de helft van mijn reistijd als gewerkte uren en betaal je me eventuele parkeerkosten. De benzinekosten neem ik voor mijn eigen rekening.

zakelijk

Het uurtarief voor zakelijke Organizing bedraagt 90 euro. Daarnaast declareer ik de helft van de reistijd en de parkeerkosten en boven de 30 kilometer enkele reis benzinekosten à 0,23 cent per kilometer. Alle tarieven zijn exclusief BTW als ik BTW in rekening breng.

NB: Minimaal aantal uren Voor Organizing-opdrachten werk ik minimaal vier aaneengesloten uren per afspraak, tenzij we anders hebben afgesproken.

coaching

algemeen

Elke sessie duurt maximaal 75 minuten. Het sessietarief omvat het voorbereiden, de tussentijdse communicatie om tot afspraken te komen en een stukje nazorg. Alles vanzelfsprekend naar redelijkheid. Mocht er tussentijdse telefonische (of schriftelijke) coaching nodig of gewenst zijn, dan gelden de hierondergenoemde tarieven daarvan.

De intake doen we telefonisch of per skype. Die duurt hooguit een half uur waarin we allebei kunnen voelen of we samen het traject in willen, of het klikt. Van jou vergt het immers een behoorlijke investering in tijd, geld en energie. Je zult jezelf beter leren kennen en als je integer omgaat met je commitments, garandeer ik je waardevol en ‘lifechanging’ resultaat.

De intake, vaak en bij voorkeur telefonisch, is kosteloos en vanzelfsprekend vrijblijvend.

coaching van individuen vanaf 25 jaar: 

 • enkele sessie: €75
 • een traject van 6 sessies : €400

individuen tot 25 jaar:

 • enkele sessie: €50
 • een traject van 6 sessies: €250

coaching van duo’s:

 • enkele sessie: €100
 • een traject van 6 sessies: €500

in company- en/of b2b-coaching*:

 • enkele sessie: €100
 • een traject van 6 sessies: €500

– voor de helft van de reistijd, voor meerwerk -extra werkzaamheden buiten de sessies- en voor de tijd dat een sessie langer duurt dan 75 minuten, wordt €60 per uur in rekening gebracht

– eventuele parkeerkosten worden doorberekend (en benzinekosten > 20 km)

– de tarieven zijn excl. 21 % BTW zodra ik BTW moet gaan afdragen.

audio-, video- en/of schriftelijke coaching

 • per uur : €60
 • een traject van 6 (x een) uur: €300

overige dienstverlening > tarieven op aanvraag:

 • het verzorgen van presentaties of (interactieve) workshops over organizing, verzameldrang, energiemanagement, of communicatieve vaardigheden (zoals het geven of krijgen van feedback, het geven van complimenten, het omgaan met lastige klanten etc.;
 • communicatie-opdrachten (schrijven van teksten);
 • overvoltrajecten;
 • deelname aan (media-)events & fora als verslaggeefster / interviewster, presentatrice, side-kick, organizer etc

voorwaarden

Vanwege de verschillende eisen die gesteld worden, is het papierwerk daarop afgestemd:

–  WMO-cliënten vullen de Utime-machtiging in: een ‘machtiging, (toestemmings-)verklaring en akkoord met betrekking tot de privacy(-policy) en informatie-uitwisseling en kennisneming van afbakening en beperking in verantwoordelijkheid’.

Hierdoor weet ik in hoeverre de cliënt wil dat ik zijn belangen behartig en heeft hij nog eens expliciet gelezen dat ik niet opgeleid of in staat ben diagnoses te stellen etc.

– In het kader van een PGB-traject vult de cliënt/budgethouder ook de Utime-machtiging in en ondertekenen we samen de door ons ingevulde SVB-zorgovereenkomst.

– Particuliere en zakelijke cliënten ontvangen voordat we aan de slag gaan een offerte/overeenkomst of opdrachtbevestiging van me. Hiervan maken ook de algemene voorwaarden van Utime deel uit.

– Coachees (coachcliënten) en ik sluiten een coachovereenkomst inclusief algemene voorwaarden van Utime af.

Voor alle zorg- en dienstverlening geldt, tenzij hierboven anders aangegeven of anders overeengekomen:

 • dat ik alle gewerkte tijd incl de tussentijdse tijd voor afstemming, overleg, verslaglegging, (concept-)mails etc bijhoud en factureer;
 • mijn privacyreglement;
 • en -onverkort- dat ik me commiteer aan de beroepscode van de NBPO en de ethische code van de ICF én niet te vergeten aan mijn eigen hoge normen en waarden.

fijne contacten en gewoon ‘goede bedrijven’

voor vragen of referenties over een van onderstaande zwaargewichten kun je altijd contact met me opnemen

mijn krachtbronnen:

 • mijn (Stichting Klimkoord) ‘collega’s’: Henrike Spoelman en Edwin Boekestijn;
 • en lieve vriendin, sparringpartner en ervaren zorgverlener met inzicht en het hart op de juiste plek: Irma Geuze;
 • mijn zwemmaatjes waarmee ik (bijna) elke dag mijn dag begin met wie ik grond en aard, en de schoonheid van de natuur, het weer, de seizoenen en de beweging ervaar

Silvia Romijn, geestelijke moeder en behoeder (en intellectuele eigenaar) van het ZaaiGoed. Voor dé sociale-emotionele methodiek ter ondersteuning en versterking van kinderen (en jezelf in de opvang en de opvoeding: Verdiep je in de levenslange positieve impact van het ZaaiGoed: zie essisme.nl

logo Essisme

Zwager, grafisch ontwerper en creator Evert de Rijke van Meantime Image & Design BV. Evert heeft jaren geleden mijn logo grafisch voorzien van de bedrijfsnaam: staaltje vakwerk wat mij betreft!

Veel van de foto’s op deze site, zoals mijn portretfoto en prachtige foto’s van ‘onze’ zwemplas, zijn gemaakt door Pieter van Boheemen. Pieter maakt de mooiste foto’s vooral van de opkomende zon > zo prachtig dat ik nog beter ben gaan kijken, meer ben gaan zien, waarderen én stilstaan. Zijn beelden verrijken deze site. Via van Boheemen bouwadvies is Pieter in te schakelen voor ontwerp en advies van bouwprojecten. (Emailadres: p.boheemen@casema.nl)

Een andere pijler onder deze site is Renee Verberne van pinksunwebdesign.nl. Haar vakwerk zit hierachter.

Kringloopwinkels Zoetermeer:

 • kringloop-ondernemen 2.0 met dubbel maatschappelijk belang despringplank.nu
 • een enorm goed gerunde zaak met tig vrijwilligers en ‘winkeltjes’: pelgrimshoeve.nl