Skip to content

over Manita 

wie is….. Manita

Utime is mijn bedrijf;
Manita Overweg mijn naam;
individuele begeleiding, Life Organizing en BEwUstzijnscoaching mijn vakgebieden;
mijn klanten mijn grootste leermeesters;
‘Relaties zijn belangrijker dan spullen’ mijn gezegde;

mr én MRPO mijn titels;

‘optimaliseren en ruimte creëren’ mijn kernkwaliteiten;
‘constructief (en) confronterend, non-conform, pragmatisch, open en eerlijk’ mij typerende eigenschappen;
‘focus op de essentie’ mijn werkwijze;
‘verbinden, delen en versterken’ mijn drijfveer;
‘Organizing humans’ mijn zingeving;

Zoetermeer mijn uitvalsbasis;

En Ties, Tych & Ief en Menno mijn liefsten, spiegels, inspiratiebronnen en ‘reasons to be’. 

 

wat is….. Manita

 • lifeOrganizer – Master Register Professional Organizer
 • (levensloop-)begeleidster – autismecoach
 • ICD-specialist in
  * chronische desorganisatie
  * ad(h)d
  * hoarding (verzameldrang)
 • workshopaanbieder onder andere voor (teams van) (ambulante) Zorgprofessionals
 • trainer in timemanagement en werkplekorganisatie
 • verzamelaar in het verkrijgen van inzichten met name op het vlak van bewustzijn, communicatie, relaties, stress en ander ongemak, filosofie en psychologie
 • ervaringsdeskundige (balans werk en zorg)
 • zzp’er & netwerker
 • schrijfster, spreekster, interviewster en verslaggeefster
 • jurist
 • sparring-partner & praatpaal
 • moeder, vrouw, dochter, intervisiemaatje en vriendin van
 • fan van yoga, pilates, KI-running, openwaterzwemmen en koudetraining
  (en het kijken naar hockeywedstrijden)
 • NRC-abonnee, lid van de community van Spraakmakers – radio 1

missie

mijn algemene missie:

Het waardevol en waardenvast versterken
van de eigen kracht van de klant
door middel van aandacht, analyse en actie
met niveau en visie.

In interacties met respect over en weer
werkend vanuit fun, flow en constructieve energie
met de focus op de soms confronterende essentie
is de inzet: overzicht, uitzicht en inzicht.

En het streven naar: bewustzijn, acceptatie, eigenwaarde en zachte kracht
voor mildheid, tevredenheid en dankbaarheid.

kernbegrippen:

via                      aandacht – analyse – actie
met                    fun – flow – focus
vanuit                essentie, energie & eigen kracht 
naar                   overzicht – uitzicht – inzicht 
met oog voor   openbaar belang, visie en niveau
vol van               respect en ethiek

 

efficiënte, effectieve en liefdevolle zelfzorg 
voor een positieve impact en een optimaal effect

opleiding

opleiding en ontwikkeling: live, love, learn

Doorlopend ontwikkel ik me door in mijn vak Life Organizing en als levensloopbegeleider en autismespecialist door onder meer intervisie, opleiding & training, bijwonen van dagen van mijn beroepsvereniging (NBPO), door workshops bij te wonen en zelf te geven, te lezen en te schrijven over: beperkingen, prikkels en triggers, trauma en hechting, autisme en adhd, relaties en communicatie, zingeving en psychologie, breinwetenschap, Organizing tips en trucs en maatschappelijke trends.

2023

OBIC integratieve ouderbegeleiding basis Forta Opleidingen
Systeemtherapie Psychodidact Waalwijk
Trauma en hechting en Complex trauma en dader-slachtoffer dynamiek, Breek de stilte 2A resp 2B Interakt Centrum voor meergenerationele psychotraumatologie: Ken jezelf en zie de ander in en door interactieve resonantieprocessen
Jaargang introductie-training Levensloopbegeleiding (LLB) Vanuit autisme bekeken (VAB)

2022

Hechting 1 Psychodidact Waalwijk
lezing Martin Appelo ‘Welke oersoep kreeg jij?’ Over hechtingstijlen 
lezing van mijzelf ‘En hoe nu verder? Prikkelzorg bij ass, over bewustwording, prikkelprofielen, je eigen ‘gebruiksaanwijzing’, hulpmiddelen en strategieën’ op de bijscholingsdag van het Autisme Netwerk ZHN & MH over Sensorische Integratie 
breek de stilte 1 Interakt Tiel: het leren over en van de traumaverwerkingsmethode dmv Interactieve Zelf-Resonantieprocessen
afronding Post-HBO ‘Sprekend Autisme’ bij Elisa^2 van Rianne Jansen 

2021 

afronding ‘practitioner autisme’ Hogeschool Fontys
start Post-HBO ‘Sprekend Autisme’ bij Elisa^2 van Rianne Jansen
bewustwordingstraining Levend Gewaarzijn
diverse webinars en online-symposia

2020

start ‘practitioner autisme’ Hogeschool Fontys
start opleiding tot gehechtheidsonderzoeker
cursus zakelijk tekenen bij ergotherapeut Monique Veltman

2019

Basisworkshop stemacteren bij stemacteren.nl
‘Professionele standaarden en Beroepsethiek voor de jeugd en gezinsprofessional’ bij Stichting Groeimee
‘Kind in Beeld’ bij Druppel Academy
bijeenkomsten van Stichting Klimkoord over ‘de zelfredzaamheidsmatrix’ resp over ‘de ontwikkelingen in de H6/H10 WMO’
‘KI pro-workshop’ bij Kicentrum.nl
‘ontdek SAMEN autisme-studiedag’ bij ontdek autisme (incl on-line studie)
studiedag ‘autisme en seksualiteit’ van RIAN

2018

KI workshop basis bij Kicentrum.nl
bewustwordingstraining bij Levend Gewaarzijn
suïcidepreventietraining bij 113
opleiding bij Creative Consciousness Nederland: tot ACTP/ICF gecertificeerde coach

2017

basistraining begrip voor autisme en training autisme en prikkelverwerking via ontdek autisme
traumatherapeut Essentials bij Open Mind

2016

basis- verdiepings- en train-de-trainer-trainingen van het ZaaiGoed

Het ZaaiGoed bestaat uit 28 activerende boodschappen waarmee je het kind (en jezelf) sociaal-emotioneel versterkt en praktische handvaten biedt. Het ZaaiGoed heeft mijn hart gestolen en ik zal de levenslange positieve impact van het ZaaiGoed met verve blijven uitdragen. 

2015

cursus tijdsurfen bij Zenmonnik Paul Loomans van het boek ‘Ik heb de tijd’. 
onlinecursus moeiteloos jeZelf zijn bij Vera Helleman, ‘leven in vrijheid’. 

2010 t/m 2015

doorlopend opleiding gevolgd bij de (Amerikaanse internationaal georiënteerde) Institute of Challenging Disorganization (ICD):

Bij de ICD het tweede niveau behaald op de drie volgende vakgebieden
waardoor ik me specialist mag noemen in:

Chronic Disorganization (chronische desorganisatie)
hoarding (verzameldrang)
add (adhd)
Daarnaast heb ik bij de ICD het 1e niveau bereikt in:

mental health (geestelijke gezondheidszorg);
timemanagement & productivity (tijdmanagement en productiviteit);
administration (bedrijfsvoering);
en life transitions (levensveranderende overgangen):

vóór 2010

(buurt-) bemiddeling
counselling
Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht / scriptie over de horizontale werking van grondrechten) en internationaal bedrijfsmanagement aan de RUL (Leiden) en communicatievakken (reclame, pr, Overheidsvoorlichting en economische psychologie) op verschillende universiteiten
Churchill Highschool, Livonia, Michigan
Cobbenhage College Tilburg